גישור

גישור זוגי – סיוע לבני זוג ומשפחתי להגיע להסכם שיאושר בבית משפט.

אפוטרופסות

אפוטרופוס הוא אחראי על מי שאינו מסוגל לדאוג לענייניו. גישור בסכסוכי אפוטרופסות. מינוי אפטרופוס לגוף ולרכוש .

ירושות

צו קיום צוואה – הליך בו צוואה מקבלת תוקף פס"ד כדי שניתן יהיה לפעול על פיה.

הסכמים

הסכם ידועים בציבור בפרק ב' או לזוג שמעונין לחיות תחת קורת גג אחת ולא להינשא בנישואין כדת משה וישראל.

גירושין בשיתוף פעולה

עורכת הדין העומדת בדרישות הארגון הבינלאומי ( IACP ) להכשרת עורכי דין ,יועצים לגירושין, ויועצים פיננסיים בשיטת הגירושין בשיתוף פעולה , והראשונה בארץ שהכשירה בשיטה זו בעברית.לראש העמוד