מקרקעין

חוזי מכר – חוזה  למכירת או קניית דירות מגורים.

חוזי שכירות – חוזה להשכרת דירת מגורים , חנות/עסק.

רישום וביטול משכנתאות .

הסכמי הורים וילדים – רכישת דירה לצאצא והבטחת הרכוש ע"י הסכם בין ההורים לצאצא על הימנעות ממכירה או
מישכון של הנכס.

הערות אזהרה -  רישום או מחיקה של הערות אזהרה בטאבו (לרבות להמנעות מעשית עסקה עקב גירושין,
רישום צו אפוטרופסות, וכד').

תיקון טעות סופר-  תיקון רישום עקב טעות במספר זיהוי  (לדוג' : פג תוקף של דרכון) , או בתיקון שם.

לראש העמוד