אפוטרופסות

אפוטרופוס הוא אחראי על מי שאינו מסוגל לדאוג לענייניו. גישור בסכסוכי אפוטרופסות. מינוי אפטרופוס לגוף ולרכוש .
← לקרוא עוד