הסכמים

הסכמי ממון – הסכם שנערך בין בני זוג לפני הנישואין או לאחריהם ומסדיר את כל הנושאים הרכושיים בין בני זוג.
← לקרוא עוד