הרצאות

■ גישור - גישור כדרך לפתרון קונפליקטים. - גישור ומיגדר- האם הגישור מתאים לנשים כדרך לפתרון קונפליקט - גישור וקונפליקטים בין דוריים וגישור ומאפייני הגיל השלישי. - גישור במשפחה – המאפיינים הייחודיים. - גישור והגיל השלישי – מה הקשר? איזה מין שוויון א.י.ת.כ.ם – "דלת פתוחה
← לקרוא עוד