גישור

גישור זוגי – סיוע לבני זוג ומשפחתי להגיע להסכם שיאושר בבית משפט.
← לקרוא עוד

הסכמים

הסכמי ממון – הסכם שנערך בין בני זוג לפני הנישואין או לאחריהם ומסדיר את כל הנושאים הרכושיים בין בני זוג.
← לקרוא עוד

ירושות

צו קיום צוואה – הליך בו צוואה מקבלת תוקף פס"ד כדי שניתן יהיה לפעול על פיה.
← לקרוא עוד

אפוטרופסות

אפוטרופוס הוא אחראי על מי שאינו מסוגל לדאוג לענייניו. גישור בסכסוכי אפוטרופסות. מינוי אפטרופוס לגוף ולרכוש .
← לקרוא עוד